Bærekraft og Miljøhensyn er fokus i hele vår virksomhet.

Malerfirma Tore Ask & Sønn AS er Miljøfyrtårnsertifisert!

Som malerfirma er vi veldig stolte over å være Miljøfyrtårnsertifisert. Som Miljøfyrtårn tar vi bærekraft på alvor, og jobber systematisk med miljøforbedringer og med å redusere vårt klima- og miljøutslipp.

Miljøpolicy

Malerfirma Tore Ask & Sønn AS har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle våre

tjenester.

Dette gjøres gjennom:

  • å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten.
  • å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.
  • å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.
  • å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruksmaterialer

Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid i Malerfirma Tore Ask & Sønn AS.

Top